Izlivanje noktiju  UV-gel: teorija i istorija

..  U zapadnoj Evropi tehnika UV-gela sve više potiskuje ostale tehnike i daleko se više upotrebljava nego tehnika akrila. Razlozi za to su mnogobrojni.

.  Prvi i glavni razlog je briga za zdravlje i okolinu. Kozmetičari na Zapadu su već naučili da maksimalno zaštite zdravlje klijenata i da traže metode i materijala koji moraju biti brgunskog kvaliteta, a da pritom u najvećoj mogućoj meri štite kožu i prirodne nokte. Ovde bi hteli samo ukratko objasniti razvoj i delovanje polimerizacijskih gelova

  UV-gel: 1, 2 i 3?
Polimerizacijski materijali UV-gelova razlikuju se mođusobno po broju pojedinih faza.
..  Šta se u suštini krije iza tih "faza"?
..  Neki misle, da to znači, u koliko slojeva dotični gel treba da se nanosi, aneki opet, da je to zapravo zamena za hemijski izraz "komponente". Oba mišljenja su pogrešna.
..  U pripremi polimerizacijskog UV-gela korist se jednokompo-nentni materijal, koji može da sadrži različiti broj već pomenutih faza.
..  Dizajneri noktiju postavljaju visoke zahteve na adekvatan polimerizacijski materijal. Ti materijali moraju imati sledeće osobine:
- da prirodni nokat trajno slepe sa veštačkim bez ikakvih štetnih posledica
- da mogu dobro da se modeliraju i da prianjaju uz prirodni nokat a da ga ne opterete
- da omoguće optimalnu zaštitu površine i da su otporni na tečnosti i razređivače
- da omoguće postizanje visokog sjaja.

.  Na osnovu ovih zahteva razvijeni su klasični sistemi sa tri faze koje se sastoje od:

faze 1:

 

materijal za prianjanje, odnosno lepljenje, putem hemijskog spajanja između prirodnih sastojaka i materijala za modeliranje.

faze 2:

 

 

materijal za modeliranje, koji se sastoji od mešavine smola koje se ukrućuju i postaju čvrste, tako da svojom stabilnošću omogućavaju dobrumodelažu. Uz primenu neutralnih popunjivača može se menjati konzistentnost materijala po željama i potrebama dizajnera.

faze 3:

 

materijal za zaštitu i sjaj je sličnog sastava kao faza2, ali mnogo ređi.

.  Višegodišnjim usavršavanjem u razvoju i proizvodnji, dobijeni su gelovi koji u sebi sadrže sve tri faze. Proizvedeni su takođe i UV-gelovi koji u sebi ujedinjuju zahteve dizajnere, medicine i zaštite okoline, gelovi kojima kojima je ispoštovana sintagma:"maksimalan kvalitet bez rizika i opterećenja. Ti gelovi se mogu nanositi samo u jednom sloju, što štedi i vreme i novac.

 
design by NormaReclamare 2008